Dr med dent Tatjana Knego

Ordinacija za opću dentalnu medicinu,
ortodonciju, oralnu kirurgiju i rtg-ortopan

 

 

 

 

ZUBNE PROTEZE

Cijene zubnih proteza jako variraju ovisno o vrsti proteze i materijalu od kojeg su izrađene. Zubne proteze mogu biti totalne, ukoliko nedostaju svi zubi ili djelomične ako samo neki zubi nedostaju pa ih nadomjestimo zubima u protezi. Takve proteze su mobilne tj. vade se iz usta. Totalne proteze se izrađuju od akrilata i njima se nadomještaju zubi i zubni greben. Ako je potrebno možemo ih ojačati ugradnjom metalne mrežice koja malo povećava cijenu same proteze. Pošto je kod nekih pacijenata otežano nošenje totalne proteze što može biti zbog manjka koštanog grebena ili neki pacijenti izričito ne žele totalnu protezu u ponudi imamo i protezu koju nose dva IMPLANTATA.


Takve zubne proteze se također vade iz usta ali su reducirane, izrazito čvrste u ustima i lako nosive. Specijalnim kopčama, lokatorima takva proteza se veže na dva implantata. Takva veza zubne proteze i implantata je jako čvrsta i proteza je jako stabilna i bez pomaka.


Cijena reducirane proteze na dva implanatata je znatno viša u odnosu na obične proteze jer je sama izrada zahtjevnija i potrebno je više elemenata uz ugradnju implantata koja je dodatni trošak. No usprkos većoj cijeni proteze na dva implantata kvaliteta života se ne može mjeriti jer je potpuno drugačiji osjećaj imati totalnu protezu u ustima ili protezu na implantatima.